Menú

Acció social i dependència

Totes les persones tenen dret a tenir una vida digna. Els programes d'acció social van dirigits a donar oportunitats a aquelles persones que viuen una situació de vulnerabilitat i reduir o eliminar aquesta situació. Els diferents projectes de pobresa energètica, sensellarisme, atenció a les llars o de relació comunitària persegueixen aquest objectiu. Els diferents projectes, alhora, van acompanyats d'ajudes i recursos per atendre a la població més vulnerable de la nostra ciutat i en coordinació amb els altres departaments i administracions del país.

Quines accions proposem?

Abordar la pobresa energètica

· Obertura i consolidació del nou punt d'assessorament energètic.

· Formar gestors energètics, que es podrien acollir al programa ACOL, per ser referents a cada barri per acompanyar a les famílies en l'ús i estalvi dels aparells elèctrics.

Enfortir l'ajuda a persones sense llar o en situació d'infrahabitatge

Construcció d'un espai (centre de dia), on les persones puguin atendre les necessitats bàsiques de higiene i roba. Que l'espai pugui acollir persones en “l'operació fred”. Dotar el centre de dia de persones referents que puguin acompanyar a aquestes persones per integrar-les de nou a la societat.

Reforçar de forma continuada els recursos destinats a acció social per atendre a tota la població vulnerable

· Reforçar l'atenció primària.

· Reforçar l'atenció domiciliaria.

· Increment d'ajuts municipals.

· Reforç del servei menjador social.

· Seguir treballant amb l'Economat.

Fomentar les relació comunitàries

· Crear comunitat, on veïns i veïnes puguin millorar la vida del conjunt del veïnat.

· Atenció a l'autonomia personal comunitària, passant del centre de dia a la llar.

· Promoure nous perfils de persones cuidadores i fomentar que totes les persones estiguin d'alta a la seguretat social.

· Contractació de professionals de suport educatiu i emocional per als centres de protecció a la infància i l'adolescència.

Atenció per les llars

· Suport a l'adaptació de les llars per garantir un entorn adequat i segur, i més eficient energèticament.

· Creació de les figures de les dinamitzadores cíviques.

Sistema públic de cures

Estructurar un pla per un sistema públic de cures amb la intenció d'elaborar un pla estratègic pensant essencialment amb la gent gran, reforçar el SAD i teleassistència.

Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord