Menú

Formació i ocupació

La Innovació, la tecnologia i l'emprenedoria són les palanques de canvi per a afrontar el nou paradigma creat per la COVID-19. Aquesta línia de treball és clau per a afrontar els nous reptes i generar una nova economia alternativa al sector serveis que generi més i millors llocs de treball. Alhora, cal seguir apostar pels plans d'ocupació i l'atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat per donar oportunitats i incentivar la reinserció al món laboral i professional de totes les persones. La formació ha d'estar encaminada a les necessitats d'ocupació de la nostra comarca, d'aquí també el contacte directe amb les empreses de la nostra ciutat per adequar la oferta formativa a les sortides professionals.

Quines accions proposem?

Adequar l'oferta formativa a les necessitats reals del teixit empresarial i comarcal

· Continuar treballant conjuntament amb el Consell de la Formació Professional, Ocupacional i Universitària, així com amb el Departament d'Educació de la Generalitat i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) en la programació de l'oferta post-obligatòria.

· Potenciar la comarca del Garraf i en concret, Vilanova i la Geltrú, com a territori de referència en la formació de manteniment nàutic, aeronàutic i ferroviari, així com en l'àmbit de les arts escèniques, de les activitats físiques, de les energies renovables.

· Donar suport a la creació d'una escola d'hostaleria que complementi l'oferta formativa en l'àmbit de la restauració a la comarca del Garraf.

· Consolidar i programar l'itinerari formatiu de l'àmbit audiovisual i de tecnologies disruptives perquè esdevingui un nou sector econòmic i social d'alt valor estratègic a la Ciutat.

· Programar formacions des de l'IMET en què les competències i habilitats digitals tinguin especial protagonisme, incorporant-ne també formacions respecte nous àmbits d'ocupació com el reciclatge, les energies renovables i el sector primari.

· Dissenyar polítiques actives d'ocupació, nous programes d'ocupació i inserció en sectors econòmics claus i emergents a la ciutat.

Abordar l'atenció als col·lectius d'alta vulnerabilitat

· Assolir una escola-restaurant al centre com a recurs formatiu on impartir cursos professionalitzadors adreçats preferentment a col·lectius en risc o situació d'exclusió social (persones aturades de llarga durada, persones amb baixa qualificació o que no en disposen).

· Crear un grup de treball que dissenyi el futur de l'atenció i la prevenció en l'àmbit de les persones en situació de dependència, que permeti concretar l'oficina tècnica de dependència en el marc del programa Treball als Barris del SOC, fent possible el seu abordatge des dels àmbits de l'orientació, la formació i la contractació vinculada a accions de capacitació professional.

· Cooperar i donar suport a entitats socials, el teixit productiu i les administracions del territori per poder desenvolupar activitats formatives adreçades a col·lectius en situació de vulnerabilitat.

· Continuar explorant les oportunitats de col·laboració amb les entitats del tercer sector i que formen part de la Mesa d'Entitats Socials i que es dediquen, en bona mesura, a la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat o amb especials dificultats d'accés al mercat de treball: dins Garraf, Creu Roja o l'Associació de Persones amb Discapacitat del Garraf, Fundació i Treball, AFAMMG.

· Treballar per aconseguir un increment de les places al Centre Especial de Treball TEGAR.

· Continuar treballant en el marc del Consell Escolar Municipal la vulnerabilitat infantil; per donar a conèixer les actuacions impulsades des de l'Ajuntament i que els centres educatius esdevinguin altaveus per tal que les escoles ajudin a detectar situacions de vulnerabilitat entre els infants, i treballar conjuntament cap a possibles solucions.

· Recuperar i posar en marxa el projecte de creació d'un servei pre-laboral d'àmbit comarcal per a persones amb trastorn mental a la ciutat.

· Impulsar, reforçar i dotar de major pressupost el servei pre-laboral que ja es fa des d'Acció Social i que atén, fonamentalment, persones aturades majors de 30 anys amb perfils laborals poc definits, baix nivell formatiu i llargs períodes d'atur.

· Posar en marxa el Programa Punt Òmnia a Vilanova i la Geltrú en col·laboració amb la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, adreçat preferentment a persones i col·lectius en risc d'exclusió social que precisen millorar les seves capacitats d'accés i d'ús de les noves tecnologies, aconseguint que sigui un espai d'acolliment, d'informació, d'aprenentatge, de socialització i de participació en la comunitat.

Assolir per part de l'IMET el reconeixement de Centre de Formació Professional Integrada promogut per la Generalitat de Catalunya a través de l'Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professionals (2020-2030)

· Continuar oferint una oferta integrada dels dos subsistemes de formació professional (l'ocupacional i la professional) i la promoció efectiva del model de formació professional dual. 

· Continuar programant oferta formativa amb criteris de qualitat, capacitat formativa, amb criteri de complementarietat territorial i especialització sectorial.

Assolir el reconeixement de territori concertat que promou la Generalitat de Catalunya.

Promoure i participar en la concertació territorial per a la planificació estratègica socioeconòmica i de les polítiques actives d'ocupació, amb l'objectiu d'assolir el reconeixement de territori concertat que promou la Generalitat de Catalunya.

Plans ocupació extraordinaris

Plans d'ocupació adreçats prioritàriament a persones joves, aturades de llarga i molt llarga durada, majors de 55 anys i dones, persones amb discapacitat i d'altres col·lectius amb vulnerabilitat social. Amb una durada de 12 mesos per facilitar el cobrament de l'atur.

 

Potenciar els dispositius de transició escola-treball

· Continuar fent intervencions de caire preventiu en els estadis més incipients de les situacions de vulnerabilitat.

· Seguir potenciant projectes enfocats a la prevenció de l'abandonament escolar, d'orientació i trànsit de l'escolarització obligatòria vers la continuïtat formativa, accés a formació ocupacional o accés al món laboral en coordinació amb els agents implicats.

Assolir la producció de continguts formatius compatibles amb la plataforma d'aprenentatge en línia VNG Coneixement

Abordar la formació contínua i professionalitzadora mitjançant models no presencials o híbrids oberts al conjunt de la ciutadania, fent especial èmfasi en les accions formatives que aborden el reciclatge professional (reskiling i upskilling).

Posar a disposició de plataformes ciutadanes i entitats aquesta eina perquè hi puguin generar continguts relacionats amb les seves formacions i jornades.

Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord