Menú

Habitatge

La dificultat d'accés a l'habitatge està provocant que moltes persones estiguin privades d'aquest dret, visquin en un habitatge sense condicions o visquin al carrer. Apostem per garantir el dret a l'habitatge i facilitar-ne l'accés. Com a Ajuntament incrementarem els recursos per a l'adquisició d'habitatges i poder així incrementar el parc municipal d'habitatges i, alhora, establir línies per a la rehabilitació d'aquests. També reforçarem la nostra tasca pública de protegir les persones vulnerables perquè no perdin l'habitatge on viuen.

 

Quines accions proposem?

Quines accions proposem?

Reforçar la política municipal per avançar en garantir el dret a l'habitatge

· Avançar en la redacció del nou Pla Local de l'Habitatge: constituir la Mesa d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú i començar l'anàlisi i diagnosi de la situació de l'habitatge al municipi.

· Tramitar la declaració del municipi com a àrea de mercat de lloguer tens, per poder aplicar la normativa de contenció de preus de lloguer i altres polítiques fiscal.

· Obrir línies de col·laboració amb organismes oficials, fundacions del tercer sector i cooperatives per la promoció d'habitatge social en sòls de propietat municipal.

· Aprovar el reglament de creació del Registre d'Habitatges Buits del municipi, que permetrà mobilitzar els habitatges buits mitjançant programes de suport a la rehabilitació o l'aplicació de mesures sancionadores.

· Mobilitzar els solars buits mitjançant programes de suport o l'aplicació de mesures sancionadores.

· Dissenyar una nova estratègia d'assoliment de l'objectiu de solidaritat urbana.

Facilitar l'accés a l'habitatge: pisos assequibles i més habitatge públic

· Mantenir i potenciar la Borsa de Lloguer Social, per aconseguir que més particulars lloguin els seus pisos a preus moderats i amb garanties per a ambdues parts.

· Mantenir programes d'ajut al lloguer. 

· Col·laborar amb l'Oficina Municipal del Consumidor per fer difusió de la normativa específica de lloguer, dels drets de les persones arrendatàries i de les obligacions de les agències immobiliàries en la publicitat dels lloguers i la compra-venda.

· Seguir ampliant el Parc Municipal d'Habitatge i optimitzar-ne la gestió i el seu manteniment amb la creació d'un nou Reglament de l'Habitatge Públic Municipal.

· Mantenir línies directes de negociació amb grans tenidors per incorporar habitatges de la seva propietat al parc municipal d'habitatges, través del tanteig i retracte o bé en règim de lloguer o de cessió.

· Iniciar procediments d'expropiació d'ús d'edificis buits i ocupats de grans tenidors, per motiu de situació de risc i per demanda residencial forta i acreditada.

· Seguir desenvolupant el programa de Lloguer Jove per facilitar l'emancipació sense haver de marxar del municipi.

Evitar la pèrdua de l'habitatge de les persones més vulnerables i donar suport a les persones en situació d'exclusió residencial

· Col·laborar amb el servei d'Acció Social per l'aturada dels desnonaments, potenciant el treball preventiu.

· Reforçar el Servei d'Intermediació en Deutes d'Habitatge (SIDH) per renegociar hipoteques i lloguer social amb bancs i grans tenidors.

· Mantenir les prestacions urgents per a pagar deutes de lloguer o hipoteca i per ajudar les persones desnonades.

· Col·laborar amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a través del nou programa Reallotgem.cat, per aconseguir habitatges per a persones que han de ser reallotjades per la Mesa d'Emergències.

· Seguir ampliant el nombre d'habitatges d'inclusió social de titularitat pública, per tal d'atendre víctimes de violència masclista, joves provinents de programes de tutela, sensellarisme, discapacitat, gent gran vulnerable, etc.

Potenciar la rehabilitació

· Vetllar pel bon estat de conservació i manteniment dels habitatges del municipi, impulsant les inspeccions tècniques dels edificis (ITE) i gestionant els ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges.

· Donar suport a les rehabilitacions energètiques dels habitatges del municipi: millores en l'envolupant, en l'eficiència de les instal·lacions i en la introducció de generació d'energia per a l'autoconsum.

Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord