Menú

Urbanisme, llicències i disciplina

L'urbanisme és dissenyar la ciutat que volem pel futur. Volem una ciutat més amable, més digne, que promogui l'espai públic i la interacció entre la ciutadania i que potenciï el seu desenvolupament en tots els àmbits. Volem una ciutat que doni oportunitats i qualitat de vida a la ciutadania que hi viu i hi conviu. Per això, apostem per dissenyar i adequar la realitat urbanística a les diferents necessitats de la ciutat i de la ciutadans promovent el creixement compacte i sostenible per poder oferir els serveis corresponents a tots els barris de la ciutat.

Quines accions proposem?

Adequar la realitat urbanística del municipi a les necessitats dels ciutadans

· Rehabilitar el sòl urbà per adequar-lo a les necessitats ciutadanes.

· Dinamitzar les diverses zones de la ciutat d'acord a les seves característiques.

· Promoure la reactivació dels sols agrícoles, com a millora de la resiliència alimentària i del paisatge.

Obrir nous espais per donar resposta a les noves necessitats

· Desenvolupar sectors de sòl residencial urbanitzable delimitat d'acord amb les previsions demogràfiques.

· Modificar el planejament vigent per tal de facilitar la implantació de noves indústries o l'ampliació o reubicació d'indústries existents.

· Possibilitar la implantació en el territori de nous sistemes de generació d'energia verda.

Usos dels eixos comercials

· Reflexionar sobre els usos dels eixos comercial , per tal de mantenir un estoc d'espais comercial, evitar que cada tancament de comerç es perdi capacitat en aquests espais per evitar la sobreocupació o domini d'altre usos (per exemple sobreconcentració d'establiments tipus bar, súpers o altres concurrència en alguns espais de la ciutat).

· Desenvolupar una proposta per dinamitzar la Plaça del Port i generar un espai de centralitat al barri, vinculat a la promoció econòmica i cultural de la ciutat. Treballar-ho amb Ports de la Generalitat, la Llotja i altres actors.

Millorar les infraestructures urbanes

· Construir un nou pas sobre la via ferroviària.

· Redactar el nou Pla de Clavegueram, en col·laboració amb la Companyia Municipal d'Aigües.

· Adequar i posar en funcionament una xarxa de reaprofitament d'aigües provinents de la depuradora.

Modificacions del planejament

Estudiar en el planejament urbanístic els usos actuals dels polígons industrial que poden limitar la implantació d'algunes activitats terciàries de serveis, etc.

Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord